Техници

Във връзка с процедурата за изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение в предприятието с краен срок 15.05.2023г. за микро- , малки и средни предприятия, извършваме индивидуално и редовно обучение на

ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ с код 5220309

модул: МОНТИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОГОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ И ТЕРМОПОМПИ

степен II-ра за завършилите 10-ти клас и степен 3-та за завършилите средно и по-високо образование.

Завършилите успешно курса се вписват в Списъка за лица, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл.21, ал.1 от ЗЕВИ в АУЕР( Агенция за устойчиво енергийно развитие), което е едно от изискванията на програмата.

За записвания  - свържете се с нас на телефон 0879 434 721 / 0879 434 951 или на имейл: rosbul@abv.bg или във формата за контакт в сайта.

Важното:

  • Домакинствата вече могат да инсталират фотоволтаични системи за ел.енергия и топла вода без да искат разрешение за това;
  • Открива се програма, която финансира дейности по инсталиране на фотоволтаични системи за дома;
  • Търсенето на техници за монтаж и поддръжка на соларни панели расте;
  • През м.март, април и май в ЦПО „Терра“ предстоят курсове за професионална квалификация на техници за фотоволтаични системи;
  • Успешно завършилите ще бъдат включени в списъка на АУЕР съгласно чл.21 от ЗЕВИ;
  • Обученията са предназначени както за хора, които искат да започнат да се занимават с монтиране, инсталация и поддръжка на фотоволтаични системи, така и за валидиране на знания и подновяване на документи за квалификация;
  • Успешно завършилите може да бъдат поканени за включване в екипи за монтаж на соларни панели във фирми- партньори на ЦПО „Терра“.

 

В края на миналата година парламентът прие решение, с което да стимулира гражданите да използват алтернативни източници на енергия за нуждите на домакинството. В частност, става дума за инсталиране на система от фотоволтаични системи, които да позволяват да използваме слънчевата енергия и да намалим значително сметките си за ток.

Съгласно законовите промени, всяко домакинство има възможността да инсталира ВЕИ система за производство на електрическа енергия и затопляне на вода с мощност до 20 киловата без да е необходимо изработването на инвестиционен проект и разрешително за строеж, а монтирането на покривни централи на еднофамилни къщи и вили ще става само с уведомление към главния архитект и към ЕРП-то, след като инсталацията започне да функционира. 

В същото време, тази година се открива и нова програма за физическите лица, собственици на еднофамилни къщи или апартаменти в многофамилни сгради. Програмата финансира до 100% изграждане на слънчеви панели за вода и до 70% изграждане на фотоволтаична система с мощност до 10 kWt. Бюджетът на програмата е около 240 млн. лв., с които се предвижда да бъдат подпомогнати около 10 000 домакинства. Като добавим и домакинствата, които няма да се възползват от програмата, но все пак ще инсталират фотоволтаични системи, както и нарастващото потребление на слънчева енергия в индустриални и аграрни обекти, можем да си обясним драстичното покачване на боя на обектите, които имат нужда от монтаж и поддръжка на соларни панели. Всичко това се води до значително увеличаване на търсенето на техници за монтаж и поддръжка на фотоволтаични системи. Съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), такова може да се извършва САМО от лица, които притежават необходимата професионална квалификация и чиито имена са включени в списъка по чл.21 от ЗЕВИ, който се поддържа от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

За да отговорим на нуждите на пазара, подготвихме актуални обучения със силно практическа насоченост за техници на енергийни съоръжения и инсталации с модул: монтиране и експлоатация на фотоволтаични системи и термопомпи.

Обученията са подходящи за всеки, който желае да повиши или разшири квалификацията си и да започне работа в този сектор или да поднови знанията и документите за квалификацията си.

Също така, знаем, че има и много хора, които отдавна по един или друг начин са усвоили в системата на неформалното образование знанията и уменията да работят като техници, но до сега по някаква причина не са имали възможността да преминат формално обучение и да получат документ за знанията си. Важно е да имате предвид, че има възможност да валидирате знанията си без да е необходимо да преминавате целия курс на обучение. Свържете се с нашия екип, за да разберете подробности.

На фирми, които вече се занимават с монтаж на фотоволтаични системи и биха искали да обучат персонала си предоставяме преференциални условия.

Всички успешно завършили обучението получават сертификат с международна валидност, която им позволява да практикуват професията и в чужбина, където нуждата от техници също расте.

Радваме се, че вече дълги години партнираме успешно с бизнеса. Така на тези от Вас, които успешно завършат, можем да предложим страхотната възможност за професионална реализация като бъдете включени в екипи по монтаж на наши партньорски организации.

През м.май ще подадем към Агенцията следващият списък от обучени при нас лица и днес имате реалната възможност името ви да бъде в него.Към настоящия момент няма активни курсове в тази категория

За въпроси моля обадете се на +359 879 434 951