Поведение при гръмотевична буря в помещение, в колата и на открито

Ако веднага след светкавицата се чува и гърмът, означава, че се намирате под гръмотевичния облак.

Гръмотевичните бури са обичайни за лятото. Мълниите по-лесно поразяват човека на открити места. Опасна е ситуацията, когато веднага след светкавицата се чува и гърмът, което означава, че се намирате под гръмотевичния облак. За да не пострадате, добре е да знаете основните правила на поведение в планината:

1. Ако буря ви завари на билото на планината, не заставайте под първото самотно дърво. Точно това е прицелното място за мълниите.
2. Не тичайте по билото на планината. Слезте в по-ниското и там си намерете укритие - далече от ръбове на скалите и стърчащата маркировка.
3. Туристическите обувки тип трекинг са тези, които ще запазят краката ви сухи, когато пресичате поточета, малки рекички и се наложи да вървите под дъжда. След като премине мълниеносната буря се преоблечете и обуйте сухи чорапи, водени от максимата "Мързеливият турист не е здрав турист”.
4. Винаги уведомявайте в хижата къде възнамерявате да тръгнете, ако сте малка група или сами.

Съвети към хора в града по време на гръмотевична буря:

1. Влезте в магазин или жилище, защото те са по-надеждна защита от спирките на градски транспорт.
2. Брезите, кленовете, орехите практически не попадат под ударите на мълниите. "Привличащи" мълниите са тополи, дъбове, елхи и борове.
3. Не говорете по мобилни телефони.
4. Не отваряйте чадър, заради множеството метални детайли.
5. Застанете по-далеч от електропроводи, антени или влажни стени.
6. Безопасно убежище е автомобилът. Обратно, велосипедите или моторите представляват потенциална опасност. Оставете ги легнали и се отдалечете от тях на разстояние до 30 м.

Съвети към хора в затворено помещение:

1. Да се изключат от контакта всички уреди за бита.
2. Да не се използват стационарните телефони.
3. Да не се стои до прозорците и под касите на вратите.
4. Да не се докосват батериите и водопроводните кранове.
5. Кълбовидната мълния е една голяма тайна. При среща с нея трябва да се запази спокойствие без никакво движение, защото създаващият се въздушен поток може да я притегли, а при съприкосновение с предмети тя се "взривява".

Когато интервалът мужду святкането и гърма започне да се скъсява, означава, че бурята ви приближава. Тогава си спомнете за тези съвети.

За въпроси моля обадете се на +359 879 434 951