Стрелба с късо нарезно оръжие

Стрелба с късо нарезно оръжие

Курс: "Стрелба с пистолет"

Модул: "Стрелба с късо нарезно оръжие"

Цена за 1 участник: 0.00 лв.

 

Няма налични дати

За въпроси моля обадете се на +359 879 434 951