Новини

Нови курсове по самозащита на улицата

Нови курсове по самозащита на улицата

Очаквайте през новата година нашите нови курсове по самозащита, подходящи за жени, мъже и деца над 15 г.

Обучение на специалисти в областта на хидравличната и пневматична техника

Обучение на специалисти в областта на хидравличната и пневматична техника

"ХИД-ТЕК" гр. Пловдив и ЦПО "Терра" с възможности за съвместни модули за обучения на специалисти в областта на хидравличната и пневматична техника ...

Обучение на английски език за чужденци

Обучение на английски език за чужденци

От 2018 година ЦПО "Тerra" предлага обучение на английски език за чужденци - специалисти 3-та категория в две области: "Защита при бедствия, аварии и катастрофи" и "Екология". Успешно завършилите курса ...

ЦПО "Терра" е сертифициран по ИСО 9001-2015 от 22.05.2017 г.

ЦПО "Терра" е сертифициран по ИСО 9001-2015 от 22.05.2017 г.

Всички дейности се изпълняват съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 "Изискване относно предоставяне на услугата обучение" ...

За въпроси моля обадете се на +359 879 434 951