Инж. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ е служител на службите по сигурност със солиден международен опит от зоните в държави с най-висок риск като Ирак, Афганистан, Сирия и други.

Работил е като консултант обучаващ на персонал по противодействие на пиратството и корабната безопасност в Аденския залив.

Преминал е подготовка по корпоративна сигурност в Израел, обезвреждане на терористи, снайперистка и контраснайперистка подготовка в ЕUROPOL, стрелкова подготовка към МВР, специализирано обучение по тактика и действия във високорискови ситуации към EUROPOL, Авиационна сигурност, Експерт по кризисен мениджмънт към Авиационна сигурност, Специални полицейски подготовки; Инструктор е по специална тактическа подготовка към FBI, Инструктор е по бойно-приложни спортове; преминал специализирано обучение и практика по охрана на VIP-персони и контраснайперистка подготовка към Secret Service, USA. Специализирал военна тактическа медицина.

За въпроси моля обадете се на +359 879 434 951