Гергана Мартинова завършва специалност "Връзки с обществеността" през 2016г. в университет "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново. Продължава обучението си във ВУЗФ, гр. София, с магистратура "Реклама, бизнес дизайн и бранд мениджмънт".

В ЦПО "ТЕРРА" работи в направление "Връзки с обществеността, маркетинг и реклама".

За въпроси моля обадете се на +359 879 434 951