„Във време на силно изменена среда за сигурност, в която международната сигурност има пряко отражение върху вътрешната и постмодерното общество е изправено пред многобройни, някои от които качествено нови и непознати, предизвикателства, рискове, опасности и заплахи с разнообразен генезис и респективно поражения и възможности, курсовете, които ЦПО „Терра” организира и провежда, са в унисон със съвременните потребности и необходимости от придобиване на способности. В условията на необходимост от възпитаване, поддържане и развиване на situational awareness и в непрекъснато прилагане на цикъла НОРД (Наблюдение-ориентация-решение-действие) в де факто всички аспекти на битието ни и ежедневието ни, обученията в ЦПО „Терра” изграждат тези уменя в курсистите, които създават у себе си повишено чувство на внимание, отговорност и увереност в адекватни действия, независимо дали става дума за природно бедствие като наводнение, пожар, земетресение или промишлена авария или пък терористичен акт и ситуация „активен стрелец”. В тези курсове могат да се придобият в дълбочина и обхватност познания и умения за оказване на първа помощ и спасителни дейности, превенция и противодействие на различни видове заплахи, проактивен и реактивен подход в контректни ситуации и анализ на различни казуси като заложническа криза или атака срещу цивилни на място на струпване на много хора. Специалистите на ЦПО „Терра” осигуряват адекватна подготовка по тактическа стрелба с модерно оръжие, лична охрана, видеонаблюдение и специално шофиране.“

За въпроси моля обадете се на +359 879 434 951