Център за професионално обучение "ТЕРРА" към „ИНОВАЦИОНТЕХ” ЕООД е създаден на 11 декември 2014г. Центърът е специализиран в извършване на писмени и устни обучения, услуги по заверки на документи, образователно консултиране и езикови обучения, обслужваща както корпоративни клиенти, така и частни лица. Извършваните обучения са предимно на български език. През настоящата година се подготвя провеждане на обучение на английски език при наличието на група от 15 човека. Фирмата разполага с услугите на високо квалифицирани преподаватели и в следните направления : химическа индустрия, керамична индустрия, електрически инсталации, охрана и сигурност, екология, машиностроене . Клиентите, използващи услугите по образователно консултиране и езикови обучения за граждани от Турция, Украйна, Русия, Афганистан, Тунис, Индия, посещаващи България с цел висше или професионално образование.

ЦПО ТЕРРА разполага със собствена материално-техническа база за обучителната дейност и има договореност за ползване на специализирани бази в ТУ гр. София и професионални бази в различните направления в страната.
Работим с квалифицирани преподаватели в областите: медицина, право, технически науки, икономически науки и др. както и с обучителни звена на водещи в различните направления водещи международни фирми и институти.

Курсовете на „Терра“ са предвидени както за начинаещи, така и професионалисти - хора от всякаква възраст и пол, без значение от техен предишен опит.
В ЦПО „Терра“ държим на практическите умения, а не само на теорията, затова 50% от часовете включват практика на място. Стандартът на обучение е специално разработен за бързо възприемане на информацията и адекватно прилагане на знанията и отговаря на изискванията за професионално обучение от Министерство на образованието.
Екипът на центъра се състои от доказани професионалисти от сферата на сигурността и охраната, работили в зони с висок риск и дълъг опит в България и чужбина. Повече за екипа можете да научите на страницата „Екип“.

На 11.12.2014г. е издадена лицензия № 2014121176 по следните специалности:

Професия "Машинен техник" код 5210101
Специалност "Машини и системи с цифрово - програмно управление /ЦПУ/" код 5210105
Специалност "Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството" код 5210120

Професия "Електротехник" код 522010
- Специалност „Електрообзавеждане на производството” код 5220103
- Специалност „Електрически инсталации” код 5220109

Професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" код 522030
Специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна” код 5220309
Професия "Лаборант" код 524040
Специалност: Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства код 5240401
Професия "Работник в керамичното производство" код 524080
Специалност: „Керамично производство” код 5240801
Професия "Технолог в силикатните производства" код 524110
Специалност „Технология на керамичното производство” код 5241102
Специалност „Технология на свързващите вещества” код 5241103

Професия "Оператор в силикатните производства" код 524120
Специалност „Технология на керамичното производство” код 5241202
Специалност „Технология на свързващите вещества” код 5241203

Професия "Еколог" код 851010
Специалност: Екология и опазване на околната среда код 8510101
Професия "Охранител" код 861010
Специалност „Лична охрана” код 8610102
Специалност „Физическа охрана на обекти” код 8610103

За въпроси моля обадете се на +359 879 434 951