„Обучението ми даде възможност да се срещна със специалисти в различни сфери на дейност. Преподавателите Николай и Миро имат сериозен практически опит и са отворени да споделят знанията си, като повечето неща са приложими в ежедневието. Харесва ми, че "Терра" са се погрижили за група във фейсбук, в която да се споделя полезна информация по темите на обучението им.“

За въпроси моля обадете се на +359 879 434 951