"Минал съм десетки специализирани обучения. Квалификациите, добити от 'Triskel International' с партньорство с ЦПО "Терра" са поредната голяма крачка към професионалната ми реализация. Обучение и практика плюс изключително подготвени преподаватели в мултинационален екип е ключът към успеха! Препоръчвам!

Инструктор В.В."

За въпроси моля обадете се на +359 879 434 951