Лицензи и сертификати

Правилникът на ЦПО "Терра" можете да намерите на следния линк: 

 

 https://drive.google.com/drive/folders/1UGBHZXLwxeA6GNdTRnBgXAusjGFsEk2B?usp=sharing 

 

На 11.12.2014г. е издадена лицензия № 2014121176 по следните специалности:

Професия "Машинен техник" код 5210101
Специалност "Машини и системи с цифрово - програмно управление /ЦПУ/" код 5210105
Специалност "Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството" код 5210120

Професия "Електротехник" код 522010
- Специалност „Електрообзавеждане на производството” код 5220103
- Специалност „Електрически инсталации” код 5220109

Професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" код 522030
Специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна” код 5220309
Професия "Лаборант" код 524040
Специалност: Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства код 5240401
Професия "Работник в керамичното производство" код 524080
Специалност: „Керамично производство” код 5240801
Професия "Технолог в силикатните производства" код 524110
Специалност „Технология на керамичното производство” код 5241102
Специалност „Технология на свързващите вещества” код 5241103

Професия "Оператор в силикатните производства" код 524120
Специалност „Технология на керамичното производство” код 5241202
Специалност „Технология на свързващите вещества” код 5241203

Професия "Еколог" код 851010
Специалност: Екология и опазване на околната среда код 8510101
Професия "Охранител" код 861010
Специалност „Лична охрана” код 8610102
Специалност „Физическа охрана на обекти” код 8610103

За въпроси моля обадете се на +359 879 434 951