Обучение и практика плюс изключително подготвени преподаватели!

Квалификациите, добити от "Triskel International" с партньорство с ЦПО "Терра" са поредната голяма крачка към професионалната ми реализация!

Инструктор В.В.

Много професионално като организация и съдържание на курса!

"Поведение при тероризъм и рискови ситуации" - много полезно обучение за често пътуващи хора!

Eleonora Valeva

Адекватна подготовка по тактическа стрелба с модерно оръжие, лична охрана, видеонаблюдение и специално шофиране!

Курсовете, които ЦПО "Терра" организира и провежда, са в унисон със съвременните потребности!

Vladislav Punchev

I am satisfied with the training, I have learned new things!

The teachers explain clearly and clearly. I'll be glad to see you again. I wish you much success in your new endeavors!

Emilian Evgeniev

Курсът "Tактическа стрелба с пистолет" беше много информативен и полезен!

Бих препоръчал Център за професионално обучение "Терра" за обучение на всички, защото ще им помогне да придобият истински опит, както и да бъдат отговорни и много по-ефективни при боравене с оръжие!

Atanas Neshkov

Обучението ми даде възможност да се срещна със специалисти в различни сфери на дейност

"Терра" са се погрижили за група във фейсбук, в която да се споделя полезна информация по темите на обучението им!

Plamen Monev

If you have any questions call us on +359 879 434 951