Обучение и практика плюс изключително подготвени преподаватели!

Квалификациите, добити от "Triskel International" с партньорство с ЦПО "Терра" са поредната голяма крачка към професионалната ми реализация!

Инструктор В.В.

Professional organization of the events, amazing course! 

"Behavior in terrorism and risk situations" - very useful training for people who travel a lot
Eleonora Valeva

Adequare training in tactical shooting with modern weapons, bodyguards, video surveillance and special driving!

The courses that CPE "Terra" organizes and conducts are in line with modern needs!

Vladislav Punchev

I am satisfied with the training, I have learned new things!

The teachers explain clearly and clearly. I'll be glad to see you again. I wish you much success in your new endeavors!

Emilian Evgeniev

Курсът "Tактическа стрелба с пистолет" беше много информативен и полезен!

Бих препоръчал Център за професионално обучение "Терра" за обучение на всички, защото ще им помогне да придобият истински опит, както и да бъдат отговорни и много по-ефективни при боравене с оръжие!

Atanas Neshkov

Обучението ми даде възможност да се срещна със специалисти в различни сфери на дейност

"Терра" са се погрижили за група във фейсбук, в която да се споделя полезна информация по темите на обучението им!

Plamen Monev

If you have any questions call us on +359 879 434 951